Co je Lean Startup

Lean Startup zahrnuje sadu principů a nástrojů, které vám pomohou s rozjezdem vašeho podnikání. Je založen na průběžném provádění experimentů snižujících největší rizika, které nejsou prováděny v uzavřené laboratoři, ale přímo mezi zákazníky.

Lean Startup vzešel z postupů štíhlé výroby (Lean Manufacturing), které Eric Ries a Steve Blank přetvořili pro prostředí startupů. Od roku 2011 se především díky knihám Lean Startup (Eric Ries) a následně Running Lean (Ash Maurya) šíří po celém světě a principy Lean Startup tak využívá čím dál tím větší množství podnikatelů.

Je to zdánlivě velice jednoduché. Při vytváření produktu či služby se stačí držet základního pravidla: vytvoř (build) – vyhodnoť (measure) – pouč se (learn).

feedback_loop

Chce to ale praxi, abyste se s tímto postupem práce sžili a abyste se naučili provádět a vyhodnocovat experimenty, které vám budou ukazovat, kudy cesta nevede a kudy naopak ano.

Nabízíme vám proto přehled kurzů, nástrojů a informačních zdrojů, díky kterým můžete Lean Startup převzít do svého každodenního podnikatelského života.

Nebojte se neúspěchu. Čím dříve zjistíte, že jdete nesprávnou cestou, tím více času budete mít na hledání a budování té správné.